logo

Pellonpiennarpäivässä Lapualla ajankohtaista asiaa rukiista

Pro Ruis yhdistys järjestää kesäisin pellonpiennartilaisuuksia, jotka on suunnattu viljelijöille sekä kaikille rukiin viljelystä ja rukiista kiinnostuneille. Tilaisuuksissa tarjolla uusinta tietoa rukiin viljelytekniikasta, markkinanäkymistä sekä viljelijöiden kokemuksia rukiin tuotannosta. Kesällä 2018 tilaisuuksia järjestetään yhteensä neljä: Lapualla, Perniössä, Pornaisissa sekä Yläneellä.

Kesän ensimmäiseen pellonpiennarpäivään 27.6. MTY Antilan tilalle Lapualle kokoontui yli 40 rukiin viljelystä kiinnostunutta kuulijaa. Tilaisuuden avasi Pro Rukiin hallituksen viljelyasiantuntija, viljelijä Lasse Matikainen, toivottaen kaikki tervetulleiksi ja todeten vierailun kohteena olevan Livado -rukiin kasvuston olevan kesän olosuhteisiin nähden hyvävoimainen.

Viljelijä Esa Antila kertoi viljelevänsä ruista nyt kuudetta vuotta ja totesi Pohjanmaan multavan maan olleen pelastus tämän vuoden pitkään jatkuneessa kuivuudessa. Aiemmin 30 vuotta perunaa viljellyt Esa Antila odottaa tämän vuoden ruissadon jäävän vaikeiden kylvö- ja kasvuolosuhteiden takia alle tavanomaisen 5,5-7,5 t/ha. Kesän kuivuuden lisäksi  rukiin satoon vaikuttavat myös edellisen syksyn haastavat kylvöolosuhteet sateineen. Ruis päästiin kylvämään hiukan liian myöhään vasta syyskuun 7. päivänä. Lasse Matikainen totesikin tämän näkyvän kasvustossa mm. rukiin vähäisempänä pensomisena. Tulevan syksyn kylvöihin hän suhtautuu positiivisin odotuksin, sillä nyt näyttää siltä, että sato päästään korjaamaan aikaisessa vaiheessa ja kylvöt sen myötä aloittamaan hyvissä ajoin. Rukiin kylvöä Matikainen suositteleekin tehtäväksi elokuun 25. päivään mennessä. Lisäksi Lasse Matikainen totesi, että ilmastonmuutoksen myötä Suomessa tulisikin jatkossa panostaa syyskasvien viljelyyn.

Viljelijän puheenvuoron lisäksi pellonpiennarpäivässä kuultiin Tilasiemenen tarjonnasta syksyn kylvöille sekä Laihian Maltaan Anssi Jussilan, Luonnonvarakeskuksen Antti Laineen sekä Viljelijän Avena Bernerin Päivi Koivusalon puheenvuorot.

Anssi Jussila Laihian Maltaasta kertoi kotimaisen rukiin tämän hetkisestä markkinatilanteesta sekä edustamansa yrityksen viljan hankinnasta ja sopimusviljelystä. Laihian Maltaan tuotteet ovat tuttuja kotimaan markkinoilla, mutta vienti kattaa tuotteiden toimituksista jopa 70 %. Raaka-aineena yritys pyrkii käyttämään ainoastaan kotimaista viljaa ja edellisen kymmenen vuoden aikana ei tuontirukiiseen ole tarvinnut turvautua kuin yhden kerran. Tälläkin hetkellä tilanne näyttää hyvältä varastossa olevan rukiin ja jatkuvasti tehtävien sopimusten ansiosta.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Laine totesi puheenvuorossaan, että kasvitaudeista ei tänä kesänä ole ollut mainittavaa ongelmaa rukiille. Hän kertoi myös LUKE:n koetilalla tehdyistä tutkimuksista mm. torajyvän suhteen.

Viljelijän Avena Bernerin asiakkuuspäällikkönä toimivan Päivi Koivusalon puheenvuoro käsitteli kasvinsuojelu- ja lannoituskeinoja, joilla voidaan vaikuttaa sadon laatuun. Hivenaineet tukevat kasvien kasvua ja terveyttä. Tänä vuonna ravinteita ei ole saatu kuivuuden takia kasvien tehokkaaseen käyttöön, sillä ne vaativat riittävästi vettä takaamaan niiden kapillaarisen nousun kasviin ja jyvään.

Tapahtuman lopuksi vierailijoilla oli mahdollisuus tutustua MTY Antilan Esa ja Juha Antilan johdolla torajyvien erottelukoneeseen, joka oli asennettu Antiloiden kuivaajan yhteyteen.