logo

Pro Ruis yhdistyksen Pellonpiennarpäivä Eurassa

Pro Ruis yhdistys järjesti kesän ainoan Pellonpiennartilaisuuden Samu Peren ruispellon laidalla elokuun alussa Eurassa. Teemaksi oli valittu ajankohtaan sopiva ”Rukiin kylvö ja uuden ruiskasvuston perustaminen”. Tilaisuus oli suunnattu viljelijöille sekä kaikille rukiin viljelystä ja rukiista kiinnostuneille. Iltaan mahtui useita puheenvuoroja ja paikalla oli asiantuntijoina Boreal Kasvinjalostuksen, Fazer Myllyn, Luken, Pro Rukiin, Raision, Tilasiemenen ja Viljelijän Avena Bernerin edustajia. Puheenvuorot voit lukea tästä vietistä.

Aikainen rukiin kylvöajankohta oli tapahtuman yksi pääviesteistä. Jo nyt tiedetään, että esimerkiksi hybridirukiin satopotentiaali saadaan hyödynnettyä parhaiten aikaisella kylvöllä. Kylvöä olisi hyvä ajoittaa jopa vieläkin aikaisemmaksi, jolloin se tehtäisiin elokuun puolivälissä. Aikaisen kylvön turvin mahdollistetaan juurten maksimaalinen kasvu ja voimakas pensominen.

Tämän kesän olosuhteissa ruis on ollut yksi parhaiten menestyneistä viljoista vahvan juuristonsa ansiosta, sillä se kestää mm. kuivuutta kevätviljoja paremmin. Ruissadosta vaikuttaa tulevan kohtuullisen hyvä. Rukiin kylvöalan ollessa melko alhainen, tullee syksyn ruissato jäämään noin 70 miljoonaan kiloon.

 

Tiivistelmät Pro Ruis ry:n Pellonpiennartilaisuuden asiantuntijapuheenvuoroista  

RUKIINHANKINTA JA RAISION SOPIMUSTOIMINTA

Raimo Rantanen, hankintapäällikkö, Raisio

”Uuden sadon esinäytteitä ja vastaanottoja oli tullut ennen Pellonpiennarpäivää vasta muutamia, joten sadon 2020 laadusta ei voinut vielä kertoa ennakkotietoja. Rukiin hankinta kuluvana syksynä on pääsääntöisesti sopimuksilta, mutta jonkin verran sopimuksetontakin ruista on Raisiolla mahdollista ottaa vastaan.

Sadon 2021 sopimuksia on tehty talven ja kesän mittaan jo todella paljon ja olemme saaneet sopimustarpeen lähes täyteen. Toivottavasti kylvökelit ovat suotuisat ja sopimuksen tehneet viljelijät pääsevät kylvämään sopimusmäärät.

Ruis on sopimuskasvi. Tämä on ehkä viimevuotisen tilanteen jälkeen ymmärretty, tästä ainakin kertoo viime ja tämän vuoden viljelijöiden aktiivisuus. Kiitos siitä. Tämä on hyvä muistaa ja varminta on tehdä sopimus ruista käyttävän teollisuuden kanssa suoraan.”

 

FAZER MYLLYN RUKIIN SOPIMUSVILJELY

Tero Hirvi, viljanhankintapäällikkö, Fazer Mylly

”Fazer Myllyn kotimaisen rukiin ja luomurukiin tarve on ollut melko tasaista viime vuosina. Fazer Mylly varmistaa kotimaisen rukiin ja luomurukiin riittävyyden sopimusviljelyllä. Ruista ja luomuruista täytyy saada kylvöön sopivasti vuosittain, että tarve tulee katetuksi. Merkittävä osa viljelysopimuksista tehdään ennen kylvöä. Rukiin kylvöpäätöstä tehdessä on tärkeää muistaa tehdä viljelysopimus. Rukiin viljely on ennen kaikkea sopimusviljelyä. Ruista ja luomuruista käytetään melko tasaisesti ympäri vuoden, joten toimitusten tasaisuus on meille tärkeää. Kevään ja kesän toimituksiin hintatarjoukset ovatkin syksyn puintiajan ruuhkaa selvästi korkeammat.”

 

RUKIIN PERUSTAMISESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA

Janne Laine, tuoteryhmäpäällikkö, Viljelijän Avena Berner

”Kylvöajankohdan lisäksi kasvinsuojelulla ja lannoituksella voidaan vaikuttaa juurten kasvuun. Viljelijän Avena Bernerillä juurten kasvuun liittyvät asiat ovat olleet keskeinen teema kaikilla viljoilla jo parin vuoden ajan ja myös rukiilla tämä aihepiiri on äärimmäisen tärkeä. Kasvinsuojelun ja lannoituksen avulla voidaan vaikuttaa juurten kasvuun. Vibrance Trio on uusi peittausaine, jonka avulla juuret kasvavat voimakkaammin. Valmiste on rekisteröity myös syysviljoille. Mangaania sisältävällä Wuxal Terios Mn+-peittausaineen turvin saadaan mangaania kasvin käyttöön heti orastumisen alussa. Juurten on havaittu kasvavan paremmin, kun mangaanin saanti on turvattu. Myös riittävä fosforin saanti kannattaa muistaa, jotta orastuminen saadaan mahdollisimman voimakkaaksi.

On myös hyvä muistaa, että peittauksen avulla saadaan tehoa siemenlevintäiseen lumihomeeseen. Sekä Seedron että Vibrance Trio tehoavat lumihomeeseen. Myöhemmin kasvukaudella kannattaa teho lumihomeeseen varmistaa erillisellä torjuntakäsittelyllä. Käsittelyn tarpeellisuudesta on ollut keskustelua, mutta erityisesti alueilla, joihin voi sataa pysyvä lumi, on riski korkea. Pro rukiin Pellonpiennartilaisuudessa viljelijät näkivät lumihomeruiskutuksen välttämättömäksi toimenpiteeksi. Varsinkin hybridiruis on altis lumihomeelle.

Mennyt kesä on ollut aluksi kuiva ja lopulta sateinen. Hankalia rikkakasveja kuten juolavehnää, ohdaketta ja valvattia kasvaa paljon pelloilla. Tällaiset rikkakasvit kannattaa torjua glyfosaattikäsittelyllä ennen syyskylvöä. Viljelijän Avena Bernerillä on nyt myynnissä uusi ja markkinoiden väkevin nestemäinen glyfosaatti Krypt 540.

Sateiden takia myös etanariski on korkea. Sluxx-valmistetta kannattaa käyttää suosituksen korkeimpia annoksia, 6-7 kg/ha. Tarvittaessa riskialttiimmat paikat, kuten metsänreunat ja kyntämätön maa, voidaan käsitellä uudelleen. Kyntö vähentää etanariskiä.

Myöhemmin kasvukaudella ruis voidaan ruiskuttaa uudelleen mangaania sisältävällä valmisteella kuten Zm-Grow:lla. Mangaaniruiskutus on havaittu hyväksi keinoksi parantaa talvehtimista.

Muita tärkeitä keinoja rukiin perustamisessa ovat esikasvin hyödyntäminen ja vesitaloudeltaan sopivan lohkon valitseminen. Rukiin kylvöä tulisi ajatella 2-3 vuotta etukäteen ja ajoittaa sopiva esikasvi, kuten nurmi, kumina tai syysrapsi, ennen ruista viljelykiertoon. Pelkkää viljaa viljelemällä kylvöaika viivästyy helposti ja vilja on huonompi muutenkin esikasviarvoltaan.

Kun pyritään aikaiseen rukiin kylvöön, vaikuttaa myös se kasvinsuojeluun. Kahukärpänen iskee helpommin aikaisissa kylvöissä ja rikkakasvit ehtivät kasvaa suuriksi syksyn aikana. Tämän takia rikkakasvit tulee torjua jo syksyllä. Siihen on nyt tulossa uusi ja tehokas valmiste Mateno Duo. Kahukärpäsen torjunta voidaan yhdistää Mateno Duo-ruiskutukseen.”

Mateno Duo -valmisteesta kertoi tarkemmin tilaisuudessa vielä Bayerin Minni Taponen.

”Syysviljalle on rekisteröity uusi syksyn rikkakasvien torjuntaan tarkoitettu valmiste; Mateno Duo. Valmiste on maavaikutteinen teholtaan ja pitää pellon puhtaana syysitoisista rikkakasveista koko syksyn ajan. Se torjuu muun muassa mataran, orvokin, saunakukan, tädykkeen sekä tehoaa myös kylänurmikkaan ja luohoon.

Idea on ruiskuttaa syksyllä rikat kun viljassa on 1-3-lehteä ja auttaa näin syysviljaa kasvamaan ilman kilpailua ravinteista ja kasvutilasta. Keväällä ei tarvitse lähteä kylvökiireiden lomassa ruiskuttamaan isoja talvehtineita rikkakasveja, eikä käyttää isoja annoksia rikka-aineita. Myös kylänurmikan määrää saadaan vähennettyä syksyn ruiskutuksella. Talvehtinut kylänurmikka on miltei mahdotonta torjua syysviljalta.”

 

TILASIEMENEN UUTUUDET SYKSYN RUISKYLVÖILLE

Antti Ollila, toimitusjohtaja, Tilasiemen Oy

”Tilasiemenellä on kolme uutta lajiketta tämän syksyn ruiskylvöille, KWS Tayo, KWS Trebiano ja SU Pluralis. KWS Trebiano on ollut yhden vuoden virallisissa kokeissa ja sen talvenkestävyys on ollut lajikkeiston parhaimmistoa. Samoin sadontuotossa se on kärkilajikkeita. KWS Trebiano on myllyruis, sillä sen hehtolitrapaino, sakoluku ja tuhannen siemenen paino ovat hybrideille tyypillisen korkeita.

KWS Tayo on uusinta uutta KWS:n hybridilajikkeista. KWS Tayo on kylvetty viime syksynä Suomessa ensimmäisen kerran virallisiin kokeisiin ja sen talvenkestävyys on hyvä. KWS Tayoa on testattu useissa maissa ja erityisesti vuoden 2018 kuivissa olosuhteissa se menestyi erinomaisesti. KWS Tayo on myllyruis, minkä sakoluku, hehtolitrapaino ja tuhannen siemenen paino ovat korkeita.

KWS:n lajikkeisiin on jalostettu PollePlus-ominaisuus, mikä lisää siitepölyn tuottoa ja vähentää torajyvän riskiä. KWS:n hybrideihin ei lisätä populaatiolajikkeita lisäämään siitepölynmäärää.

SU Pluralis on Saaten Unionin uusin lajike Suomen markkinoille. SU Pluralis on kylvetty viime syksynä ensimmäisen kerran virallisiin kokeisiin ja sen talvenkestävyys on hyvä. SU Pluralis on ollut Tilasiemenen omissa kokeissa ja niissä se on menestynyt hyvin. Sadonmuodostuksessa SU Pluralis on kärkilajikkeita ja laadultaan se on myllyruis. SU Pluralis on Saaten Unionin Turbohybridi 2.0 -lajike. Pölyttymisen varmistamiseksi mukana on 10 %populaatiolajiketta.”

 

TERVEISET RUKIIN JALOSTUKSESTA

Jaakko Laurinen, kaupallinen johtaja, Boreal Kasvinjalostus Oy

”Borealin Rukiin jalostaja Hanna Haikka on kiertänyt Suomen ruistestauspaikat. Tälle vuodelle tyypillistä koekentillä on ollut lako, enemmän populaatioilla, mutta jonkin verran myös hybrideillä. Tämä oli nähtävissä myös Pro Ruis -illan KWS Livado pellolla, jossa lakoa oli jo hieman. Kasvustot olivat tiheät talven jäljiltä ja kasvuolosuhteet keväällä ja kesällä ovat olleet hyvät.  Siellä täällä on kesän aikana näkynyt lakoisia ruispeltoja.

Borealilla rukiin jalostusohjelmassa lumihometta testataan vuosittain Laukaalla ja Sotkamossa jalostuksen alusta alkaen. Lumihomeen kestävyyden testaaminen on tärkeää ja sitä tehdään ainoana jalostusfirmana näin pohjoisessa.

 • Lajikkeelliset pinta-alat 2019 menivät niin,
  • että Reetta oli suurin lajike noin kolmanneksen osuudella.
  • Borealin edustamilla hybrideillä on yhteensä neljännes pinta-alasta (KWS Livado toiseksi suurin 14 %. Bintto neljänneksi suurin 11 % osuudella) 
  • Hybridejä yhteensä reilu kolmannes koko pinta-alasta.
 • Borealin toimeksiannosta tehtiin Salla Mäen Mustialan opinnäytetyö, jossa vertailtiin populaatiolajikkeiden ja hybridilajikkeiden versoutumista:
  • Populaatioruis Reetan versoluku oli keskimäärin 2,6 versoa/kasvi,
  • Hybridilajike Livadon 3,3 versoa/kasvi (lukua ei ole laskettu pellolla vaan syksyllä sadonkäsittelyn yhteydessä, joten se ei ole todellinen versoluku vaan pikemminkin tähkäversojen määrä, kokeessa määritettiin myös tähkä/yksilö, mutta niissä oli korjaustappioita jonkun verran)
  • à Pyöreästi voi laskea, että hybridi tuottaa 25 % enemmän versoja ja tämä näkyy tietysti kylvötiheyssuosituksessakin”

 

KASVITAUTI- JA TUHOHYÖNTEISRISKEIHIN VARAUTUMINEN

Marja Jalli, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus (Luke)

”Viljelykierto on tärkeää myös rukiin viljelyssä. Rukiilla on yhteisiä taudinaiheuttajia viljakasvien kanssa, jolloin paras esikasvi olisi muu kuin vilja. Esikasviarvoltaan heikoimmat esikasvit kasvintuhoojien puolesta ovat ruis ja syysvehnä. Siemenen peittaus tai terve kylvösiemen on perusta lumihomeen sekä itävyyttä alentavien homesienien ehkäisemiseksi. Hybridirukiin kylvötekniikassa ml. kylvösyvyys on ohjeistukset muun muassa torajyväriskin välttämiseksi https://www.farmit.net/sites/default/files/other/news/Hybridi-ilta_KWS_Nymand_suomi.pdf 

Kahukärpästarkkailu uusilla syysviljalohkoilla on syytä aloittaa heti kylvön jälkeen. Karkea kahukärpäsen torjuntakynnys on yli viisi kahukärpästä vuorokaudessa puolikkaan A4-arkin kokoista kelta-ansaa kohti. Torjunta kohdistetaan aikuisiin kahukärpäsiin ennen munintaa. Mahdollinen torjunta pyretroidi-valmisteella on tehtävä jo viljan ollessa 1,5-2 -lehtiasteella. Kahukärpänen lentää ja munii päivälämpötilan ylittäessä 14 astetta. Toukan kehitys jatkuu lämpötilan ollessa yli 12 astetta. Vioitusriski on suurin aikaisin kylvetyillä lohkoilla lämpiminä syksyinä.

Lumihomeen torjuntaan kannattaa varautua. Lumihomeriskiä voi hillitä monipuolisella viljelykierrolla, kestävillä lajikkeilla, tasapainoisella lannoituksella ml. mangaani, terveellä ja peitatulla siemenellä ja syksyisellä kasvustoruiskutuksella. Syksyinen kasvustoruiskutus antaa suojan maaperässä ja kasvinjätteissä elävää sienirihmastoa vastaan. Paras ruiskutusteho saadaan, kun torjunta tehdään rukiin kasvun päätyttyä, kun ilman lämpötila on yli + 0 °C.”