logo

Ruis kiinnosti Kone-Agriassa

Pro ruis ry. järjesti Kone-Agrian yhteyteen jäsentapaamisen, joka keräsi paikalle noin kolmekymmentä yhdistyksen jäsentä ja yhteistyötahoa. Tapaamisessa luotiin katsausta yhdistyksen menneeseen ja tulevaan toimintaan, kuultiin kokemuksia rukiin viljelystä sekä vinkkejä rukiin kasvinsuojeluun. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin pro gradu –työn tutkimustuloksia alkuperän vaikutuksesta kuluttajan ruisleivän valintaan ja paneuduttiin rukiin markkinanäkymiin.

Viralliset syysviljojen kylvöalaennusteet eivät ole vielä ilmestyneet. Pro ruis ry:n asiantuntijoiden näkemyksen mukaan rukiin viljelylle oli tänä syksynä nostetta ja haastavista kylvöoloista huolimatta uskomme ruisalan kasvuun. Jäsentapaamisen yhteydessä Pro ruis ry:n kylvöalaennusteeksi muodostui 34 500 ha.

Ohessa jäsentapaamisen esitykset:

Pro ruis – katsausta tehtyyn ja tulevaan, Satu Pura: Pro Ruis_jäsentapaaminen_PJ_katsaus

Rukiin alkuperä kuluttajanäkökulmasta, pro gradu työn esittely, Katariina
Mattila: Gradu_esitys_Mattila

Vinkkejä rukiin kasvinsuojeluun, Berner, Lasse Matikainen: Vinkkejä rukiin kasvinsuojeluun Berner

Kotimaisen rukiin markkinat Suomessa, Fazer Mylly, Tero Hirvi: Kotimaisen rukiin markkinat Fazer